loader image
GAMA JONË E PRODUKTEVE

MUTLUKAL TORTILLA

Pesha: 390 gr x 10 pcs (25 cm)

MUTLUKAL TORTILLA

Pesha: 450 gr x 10 pcs (20 cm)

MUTLUKAL TORTILLA

Pesha: 650 gr x 10 pcs (25 cm)

MUTLUKAL TORTILLA

Pesha: 900 gr x 10 pcs (30 cm)

MUTLUKAL TORTILLA INTEGRAL

Pesha: 390 gr x 6 pcs (25 cm)

MUTLUKAL TORTILLA INTEGRAL

Pesha: 650 gr x 10 pcs (25 cm)

MUTLUKAL TORTILLA CURRY

Pesha: 650 gr x 10 pcs (25 cm)

MUTLUKAL TORTILLA TOMATO

Pesha: 650 gr x 10 pcs (25 cm)