loader image
GAMA JONË E PRODUKTEVE

Prima Gusto Black Olives

Pesha: 3 kg

Prima Gusto Black Olives

Pesha: 400 gr

Prima Gusto Fafaron

Pesha: 5 kg

Prima Gusto Gemlik Olives

Pesha: 500 gr

Prima Gusto Green Olives

Pesha: 3 kg

Prima Gusto Green Olives

Pesha: 400 gr

Prima Gusto Green Olives

Pesha: 720 gr

Prima Gusto Green Olives With Pepper

Pesha: 400 gr

Prima Gusto Green Olives With Pepper

Pesha: 720 gr

Prima Gusto Kornishon

Pesha: 5 kg

Prima Gusto Majonez

Pesha: 5 kg

Prima Guston Ketchup

Pesha: 5 kg